Новини от индустрията

Използвайте информацията за външния вид и опаковката, за да различите медицинските / немедицинските маски

2020-07-02

Разграничават се по структура на маската

Разрешено от филтърния клапан. Маските с филтърни клапани обикновено не са медицински маски. Например член 4.3 от китайския стандарт за медицинска защитна маска GB 19803-2010 ясно предвижда, че „маските не трябва да имат изпускателен клапан“, така че капките, микроорганизмите и др. Могат да се издишат през изпускателния клапан, като по този начин се навреди. др. Гражданските маски могат да имат вентил за издишване. Изпускателният клапан може да намали съпротивлението на издишването, което е полезно за оператора да работи дълго време.

 

Разграничете се по информацията на външната опаковка

Минималната опаковка на маскирани продукти, продавани по официални канали, трябва да съдържа информация като наименованието на продукта, прилаганите стандарти и нивото на защита. Информацията, изразена от тези предприятия, може да бъде използвана като отличителен момент. Например, ако наименованието на продукта съдържа „Медицински“ или „хирургичен“ и „Медицински“ на английски, това обикновено може да се счита за медицинска маска.